Gospodarka

Mienie publiczne

 

Informacja o stanie mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

Grupa klas. środków trwałych

Podgrupa

Symbol

Nazwa

Wg stanu  na dzień

30.06.2007 r.

Brutto

Umorzenie

I

Budynki i budowle

64.373,68

29.118,70

-Budynek

51.178

26.368,77

 

-Garaż

13.195,68

2.749,93

IV

Zestawy komputerowe

1.750

1.750

 

 

6.307,99

6.307,99

 

 

5.887

5.887

 

 

3.994,78

3.994,78

 

 

7.267,01

5.532,28

 

                                                    Razem:

25.206,78

23.472,05

VII

Środki transportu

25.273,51

16.848,88

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

189.005,97

189.005,97

 

Wartości niematerialne i prawne

18.757,74

18.757,74

 

                                                   Razem:

322.617,68

277.203,34