Prawne podstawy działania

Regulamin organizacyjny PCPR Kościan