Prawne podstawy działania

Prawo lokalne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie powstało dnia 1 stycznia 1999 r. (Uchwała Nr V/19/99 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 05.02.1999 r. w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kościańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 134 poz. 2632)
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego  z dnia 27 grudnia 2001 r. Nr XXXV/276/01 w sprawie utworzenia powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 października 2002 r. nr XLIII/372/02 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz zasad pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr IX/103/03 w sprawie utworzenia Zespołu Wsparcia Rodziny na bazie placówki opiekuńczo-wychowaczej wsparcia dziennego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2004 r. Nr XXII/2134/04 w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie 
  • Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 04.07.2006 r. Nr XXXVIII/413/06 w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 22 poz. 568)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej: własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Kościańskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

 Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.